Simit fiyatının belirlenmesinde bakanlığın onayı zorunlu hale geldi

Sektörün maliyet artışları nedeniyle esnafın zam beklentisi gerçekleşti..

Birçok kaleme zam yapılırken, ekmeğin ardından zamların en çok yansıdığı ürünlerden biri de oldu.

Bakanlıktan yeni karar

Artan fiyatların ardından Ticaret Bakanlığı’ndan simit fiyatlarına ilişkin bir karar alındı.

15/12/2004 tarihli ve 25671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirildi.

Bakanlığın görüşünü almak zorunlu hale getirildi

Ekmek fiyat tarifelerinde olduğu gibi simit fiyat tarifelerinde de Ticaret Bakanlığı’nın görüşünün alınması zorunlu hale getirildi.

Hazırlanan tarifeye Bakanlık olumsuz görüş vermesi halinde yeni tarife talebi gerekçeleriyle birlikte Bakanlığın tekrar görüşü alındıktan sonra yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete’de yayınlandı

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme şu şekilde:

Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girer. Tarifelerin tespitinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınır. Meslek komitesi en geç onbeş gün içinde görüşünü bildirmek zorundadır. Ancak, simit ile 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu; on beş gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alır.

İlk toplantıda meclis onayına sunulacak

Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin teklif, Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra yapılacak ilk toplantıda meclisin onayına sunulur. Ancak, Bakanlık tarafından olumsuz görüş bildirilmesi durumunda, heyetin toplanmasına gerek olmaksızın gerekçeleri ile birlikte yönetim kurulunca hazırlanan yeni tarife talebi, yeniden Bakanlığın görüşü alındıktan sonra meclisin onayına sunulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir